ندای ماندگار دماوند
قیمت صدور
1,002,186
تصویر صندوق ندای ماندگار دماوند

ندای ماندگار دماوند

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,002,186
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  1/45 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/38%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۷/۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,445,716,380,795
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,002,186ریال
 • قیمت ابطال
  1,002,140ریال
 • قیمت آماری
  998,338ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/38
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %28/85
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  3,565,148میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد علی جلالی,منیره حامل کارگر,حسین بابایی پور خوشنود
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
 • آدرس سایتhttp://www.nmandegardamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک85/82%اوراق مشارکت13/81%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/37%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد