شکوه اوج دماوند

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,012,7175%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  9,973,527/51میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.60 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +14/13%
  • 0%
  • 0%
  • +10/97%
  • +5/54%
  • +2/01%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,973,527,514,218
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,012,717
 • قیمت ابطال (ریال)1,010,265
 • قیمت آماری (ریال)1,004,221
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.60%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  40,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  24.68%
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه دماوند
 • آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق