شکوه اوج دماوند
قیمت صدور
10,033
تصویر صندوق شکوه اوج دماوند

شکوه اوج دماوند

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
 • قیمت صدور
  10,033
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  38/88 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/1%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
38,880,263,369,613
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,033ریال
 • قیمت ابطال
  10,025ریال
 • قیمت آماری
  10,035ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/1
 • سقف واحد‌های صندوق
  4,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %96/95
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/05
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/13
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  199/00 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  1,221,985میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمد زارعی,مهدی منوچهری فیروزآبادی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/35%نقد و بانک50/28%اوراق مشارکت39/1%واحدهای صندوق3/52%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/75%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق