شکوه بامداد زاگرس

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
10,1385%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  350,746/623میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -1.33 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +12/73%
  • 0%
  • 0%
  • +11/29%
  • +6/02%
  • +1/69%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان زاگرس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
350,746,622,615
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۹(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,138
 • قیمت ابطال (ریال)10,135
 • قیمت آماری (ریال)10,272
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.33%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  34.60%
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه آرمان آروین پارس
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://shokouhfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق