شکوه بامداد زاگرس

قیمت صدور
10,159

شکوه بامداد زاگرس

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
 • قیمت صدور
  10,159
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 256/28 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/94%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +25/05%
  • -
  • +23/38%
  • +11/85%
  • +5/94%
  • +1/98%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
خالص ارزش دارایی (ریال)
256,283,239,348
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,159
 • قیمت ابطال
  ریال 10,154
 • قیمت آماری
  ریال 10,453
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/94%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  25/24%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/49%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 208/00
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 759/51 B
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمصطفی کوشافر
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه آرمان آروین پارس
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://shokouhfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/01%نقد و بانک20/62%اوراق مشارکت74/57%واحدهای صندوق4/52%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/29%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق