شکوه بامداد زاگرس
قیمت صدور
10,187
تصویر صندوق شکوه بامداد زاگرس

شکوه بامداد زاگرس

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
 • قیمت صدور
  10,187
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  264/14 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3/56%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
264,140,160,172
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,187ریال
 • قیمت ابطال
  10,182ریال
 • قیمت آماری
  10,544ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %3/56
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %25/94
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/58
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %27/54
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  202/00 ریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  754,437میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری مصطفی کوشافر
 • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://shokouhfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/01%نقد و بانک43/92%اوراق مشارکت46/66%واحدهای صندوق9/08%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق