صخره سرمایه و دانش

قیمت صدور
13,853

صخره سرمایه و دانش

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
 • قیمت صدور
  13,853
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 263/99 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/54%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +37/45%
  • -
  • +25/38%
  • +12/29%
  • +5/72%
  • +1/94%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرمایه و دانش
خالص ارزش دارایی (ریال)
263,985,250,824
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱/۲۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 13,853
 • قیمت ابطال
  ریال 13,849
 • قیمت آماری
  ریال 13,924
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/54%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  19/06%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 1/12 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://sakhrehfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/89%نقد و بانک28/2%اوراق مشارکت67/18%واحدهای صندوق1/23%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/5%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق