ارزش کاوان ایرانیان

قیمت صدور
1,020,8655%

ارزش کاوان ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,020,8655%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  19,004,389/92میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0.21 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +40/2%
  • 0%
  • +28/4%
  • +16/27%
  • +8/65%
  • +2/35%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,004,389,921,703
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,020,865
 • قیمت ابطال (ریال)1,020,318
 • قیمت آماری (ریال)1,018,131
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.21%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 29/57%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)25,118
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • سقف واحد های صندوق
  20,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  93/13%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)1,402,724
 • مدیران سرمایه گذاریسید هادی نصیری,مرضیه عاشوری,محمدرضا نوروزی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://akifund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق