ارزش کاوان ایرانیان

قیمت صدور
1,012,830

ارزش کاوان ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,012,830
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 20/21 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/35%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +48/35%
  • -
  • +29/22%
  • +13/91%
  • +6/19%
  • +2/04%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
خالص ارزش دارایی (ریال)
20,206,346,306,148
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,012,830
 • قیمت ابطال
  ریال 1,012,121
 • قیمت آماری
  ریال 1,015,693
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/35%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 20,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  99/82%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/71%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 21/83 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 36/12 B
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا نوروزی,بابک سالاروند,شیرین توکلی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://akifund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام7/14%نقد و بانک35/1%اوراق مشارکت57/27%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/48%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق