ارزش کاوان ایرانیان
قیمت صدور
1,008,175
تصویر صندوق ارزش کاوان ایرانیان

ارزش کاوان ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
 • قیمت صدور
  1,008,175
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  19/22 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/34%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,218,351,699,183
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,008,175ریال
 • قیمت ابطال
  1,007,631ریال
 • قیمت آماری
  1,011,058ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/34
 • سقف واحد‌های صندوق
  30,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %63/58
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %26/55
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %30/03
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  21/82 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  11,016,539میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری محمدرضا نوروزی,بابک سالاروند,کیوان نعمتی
 • متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرس موسسه حسابرسی دش و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت https://akifund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام4/73%نقد و بانک34/53%اوراق مشارکت57/77%واحدهای صندوق2/2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/77%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق