الماس کوروش

قیمت صدور
10,1655%

الماس کوروش

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
10,1655%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  2,884,779/34میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1.46 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +53/07%
  • 0%
  • +20/54%
  • +10/8%
  • +6/37%
  • +2/05%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کورش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,884,779,343,565
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۷/۶(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,165
 • قیمت ابطال (ریال)10,154
 • قیمت آماری (ریال)10,302
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال1.46%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/79%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)219
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • سقف واحد های صندوق
  380,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  74/76%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)974,867
 • مدیران سرمایه گذاریسحر برقرارجهرمی,محمدرضا شکوهی,حسن حکیمیان
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.kouroshfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق