الماس کوروش
قیمت صدور
10,047
تصویر صندوق الماس کوروش

الماس کوروش

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  10,047
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  3/85 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -4/78%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کوروش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۷/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,851,126,819,891
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,047ریال
 • قیمت ابطال
  10,041ریال
 • قیمت آماری
  9,561ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-4/78
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %38/35
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/79
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %29/06
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  219 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  6,193,938میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسحر برقرارجهرمی,محمدرضا شکوهی,حسن حکیمیان
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
 • آدرس سایتhttp://www.kouroshfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/62%نقد و بانک30/03%اوراق مشارکت65/32%واحدهای صندوق2/23%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/81%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق