اندوخته آمیتیس
قیمت صدور
1,005,522
تصویر صندوق اندوخته آمیتیس

اندوخته آمیتیس

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
 • قیمت صدور
  1,005,522
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  10/47 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -1/38%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
10,471,525,227,249
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,005,522ریال
 • قیمت ابطال
  1,004,993ریال
 • قیمت آماری
  991,139ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/38
 • سقف واحد‌های صندوق
  20,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %52/10
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %22/2
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %24/6
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  17/64 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  9,633,405میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
 • متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام4/44%نقد و بانک36/35%اوراق مشارکت57/83%واحدهای صندوق0/54%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/84%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق