اندوخته آمیتیس
قیمت صدور
1,000,534

اندوخته آمیتیس

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
 • قیمت صدور
  1,000,534
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 14/69 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/48%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +71/78%
  • -
  • +21/8%
  • +10/6%
  • +5/67%
  • +3/69%
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
خالص ارزش دارایی (ریال)
14,690,875,034,361
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,000,534
 • قیمت ابطال
  ریال 1,000,000
 • قیمت آماری
  ریال 975,242
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/48%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 20,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  73/45%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۹/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/89%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 18/82 K
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  ریال 25/45
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 5,311,965
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
 • متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام3/36%نقد و بانک13/91%اوراق مشارکت82/37%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/36%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق