ثروت ستارگان
قیمت صدور
2,202,503
تصویر صندوق ثروت ستارگان

ثروت ستارگان

صندوق در صندوق|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  2,202,503
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  2/43 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان داناک
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۱۲/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,426,985,981,491
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  2,202,503ریال
 • قیمت ابطال
  2,198,803ریال
 • قیمت آماری
  2,198,803ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %22/08
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  8,581,445میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریاحمد احمد آبادی,محمدجواد حسن خانی,زینب زارعی
 • متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • آدرس سایتhttp://starsfof.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک0/02%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق99/45%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/52%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق