زمرد نو ویرا ذوب آهن
قیمت صدور
1,010,352
تصویر صندوق زمرد نو ویرا ذوب آهن

زمرد نو ویرا ذوب آهن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
 • قیمت صدور
  1,010,352
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  165/00 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/33%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
165,000,796,613
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,010,352ریال
 • قیمت ابطال
  1,010,118ریال
 • قیمت آماری
  1,023,566ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %1/33
 • سقف واحد‌های صندوق
  4,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %4/08
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %20/63
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %22/7
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  16/96 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  3,876,369میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری ابوالفضل جعفری ماهوک,پژمان شعبان پور فرد,حسام توکلی
 • متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://nsfmf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک43/76%اوراق مشارکت55/83%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق