گنجینه الماس بیمه دی

قیمت صدور
43,709

گنجینه الماس بیمه دی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
 • قیمت صدور
  43,709
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 278/85 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/36%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +299/19%
  • -
  • +34/32%
  • +12/07%
  • +5/45%
  • +1/62%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
خالص ارزش دارایی (ریال)
278,850,540,263
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۸/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 43,709
 • قیمت ابطال
  ریال 43,651
 • قیمت آماری
  ریال 43,810
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/36%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  6/39%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 4/09 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,سیما یزدانی
 • متولیحسابرسی سامان پندار
 • حسابرسموسسه وانیا نیک تدبیر
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://almasday.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام16/5%نقد و بانک39/08%اوراق مشارکت43/75%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/67%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق