هدیه فارابی
قیمت صدور
10,179
تصویر صندوق هدیه فارابی

هدیه فارابی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
 • قیمت صدور
  10,179
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  19/48 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/08%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,483,226,432,507
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,179ریال
 • قیمت ابطال
  10,174ریال
 • قیمت آماری
  10,182ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/08
 • سقف واحد‌های صندوق
  2,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %95/75
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23/73
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %26/48
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  195/00 ریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  865,927میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری رضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
 • متولی موسسه حسابرسی بهرادمشار
 • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت https://exir2.irfarabi.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/64%نقد و بانک40/03%اوراق مشارکت53/22%واحدهای صندوق4/68%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق