سرآمد بازار

قیمت صدور
1,008,676

سرآمد بازار

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,008,676
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/72 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/24%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +128/82%
  • +97/32%
  • +20/87%
  • +10/04%
  • +5/57%
  • +1/9%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرآمد بازار
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,721,672,858,384
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۱۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,008,676
 • قیمت ابطال
  ریال 1,008,506
 • قیمت آماری
  ریال 1,010,908
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/24%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 50,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  3/41%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/06%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 19/58 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 48/71 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
 • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرس حسابرسی رایمند و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://saramadfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک52/35%اوراق مشارکت46/58%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/07%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق