سرآمد بازار
قیمت صدور
1,009,499
تصویر صندوق سرآمد بازار

سرآمد بازار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
 • قیمت صدور
  1,009,499
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  3/40 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,401,959,143,171
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,009,499ریال
 • قیمت ابطال
  1,008,869ریال
 • قیمت آماری
  1,008,899ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %6/74
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %26/88
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %30/45
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  22/83 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  47,070,868میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذارینگار نظری
 • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttps://saramadfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک48/95%اوراق مشارکت49/64%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/42%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد