سرآمد بازار
قیمت صدور
1,009,959
تصویر صندوق سرآمد بازار

سرآمد بازار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
 • قیمت صدور
  1,009,959
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  2/97 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/53%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,965,651,556,824
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,009,959ریال
 • قیمت ابطال
  1,008,902ریال
 • قیمت آماری
  1,014,202ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/53
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %5/88
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/34
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/5
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  20/82 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  47,529,192میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری سمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
 • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرس حسابرسی رایمند و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت https://saramadfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک20/28%اوراق مشارکت78/91%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/81%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد