نیکوکاری لوتوس رویان
قیمت صدور
1,019,954
تصویر صندوق نیکوکاری لوتوس رویان

نیکوکاری لوتوس رویان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
 • قیمت صدور
  1,019,954
 • دوره تقسیم سود
  3ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  279/44 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۲/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
279,441,207,696
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,019,954ریال
 • قیمت ابطال
  1,017,737ریال
 • قیمت آماری
  1,017,737ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %27/46
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  47/53 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  739,904میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریپری حسین زاده,محبوبه راهزانی,پریسا جعفری
 • متولیحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • آدرس سایتhttp://lrfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام19/44%نقد و بانک33/36%اوراق مشارکت44/9%واحدهای صندوق1/52%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/79%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق