آهنگ سهام کیان

قیمت صدور
32,837,0155%

آهنگ سهام کیان

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
32,837,0155%
 • دوره تقسیم سود
  -
 • خالص ارزش دارایی
  4,615,079/46میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +3,026/53%
  • +3,011/5%
  • +83/3%
  • +74/63%
  • +25/67%
  • -2/15%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,615,079,460,693
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۶(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)32,837,015
 • قیمت ابطال (ریال)32,617,016
 • قیمت آماری (ریال)32,617,016
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • سقف واحد های صندوق
  2,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  7/07%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)61,027,822
 • مدیران سرمایه گذاریسهند جلال سهندی,فریبا عبدلی حسین آبادی,محمد کریمی
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://kianfunds4.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق