آهنگ سهام کیان

قیمت صدور
30,615,220

آهنگ سهام کیان

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  30,615,220
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 4/08 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +2,815/25%
  • +1,616/95%
  • +81/03%
  • +4/87%
  • -4/89%
  • +0/27%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,083,566,319,986
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 30,615,220
 • قیمت ابطال
  ریال 30,412,869
 • قیمت آماری
  ریال 30,412,869
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 2,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  6/71%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 57/12 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسهند جلال سهندی,فریبا عبدلی حسین آبادی,محمد کریمی
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://kianfunds4.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام95/28%نقد و بانک1/37%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/35%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق