در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل

قیمت صدور
1,000,665

در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
 • قیمت صدور
  1,000,665
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 25/48 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/34%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +156/74%
  • +113/5%
  • +25/3%
  • +12/16%
  • +6/15%
  • +2/05%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوین نگر آسیا
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,478,725,188,325
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,000,665
 • قیمت ابطال
  ریال 1,000,000
 • قیمت آماری
  ریال 996,564
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/34%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 40,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  63/7%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 21/23 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 14/53 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعلی جهانی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسحسابرسی بهمند
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.emelalfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام5/73%نقد و بانک38/08%اوراق مشارکت52/51%واحدهای صندوق3/1%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق