در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل
قیمت صدور
1,021,053
تصویر صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل

با درآمد ثابت اعتماد ملل

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,021,053
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  29/20 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -1/8%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
29,197,530,174,299
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,021,053ریال
 • قیمت ابطال
  1,020,350ریال
 • قیمت آماری
  1,002,022ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/8
 • سقف واحد‌های صندوق
  40,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %71/54
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %26/53
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %30
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  25/44 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  11,624,486میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعلی جهانی,سید مازیار دلیران
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسحسابرسی بهمند
 • آدرس سایتhttp://www.emelalfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام5/62%نقد و بانک41/1%اوراق مشارکت48/21%واحدهای صندوق4/19%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/88%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق