مشترک صبای هدف
قیمت صدور
1,000,841
تصویر صندوق مشترک صبای هدف

صبای هدف

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  1,000,841
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  305/34 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/68%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان هدف
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
305,341,298,848
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,000,841ریال
 • قیمت ابطال
  1,000,000ریال
 • قیمت آماری
  973,238ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-2/68
 • سقف واحد‌های صندوق
  4,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %7/63
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %15/8
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %17
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  12/99 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  3,697,766میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری عباسعلی حقانی نسب,جواد توتی,حمید حسن پور کارسالاری
 • متولی موسسه رتبه بندی پارس کیان
 • حسابرس موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://www.hadafmf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام7/43%نقد و بانک8/38%اوراق مشارکت83/46%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/73%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق