مشترک صبای هدف
قیمت صدور
1,004,662
تصویر صندوق مشترک صبای هدف

صبای هدف

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
 • قیمت صدور
  1,004,662
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  308/64 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -3/6%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان هدف
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
308,643,712,257
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,004,662ریال
 • قیمت ابطال
  1,003,735ریال
 • قیمت آماری
  967,602ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-3/6
 • سقف واحد‌های صندوق
  4,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %7/69
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %22/7
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %25/22
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/28 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  3,709,719میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعباسعلی حقانی نسب,جواد توتی,حمید حسن پور کارسالاری
 • متولیموسسه رتبه بندی پارس کیان
 • حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
 • آدرس سایتhttp://www.hadafmf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام8/75%نقد و بانک25/94%اوراق مشارکت62/67%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/65%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق