نیکوکاری فردای روشن
قیمت صدور
10,043
تصویر صندوق نیکوکاری فردای روشن

نیکوکاری فردای روشن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
 • قیمت صدور
  10,043
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  146/52 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/36%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۲/۱۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
146,520,656,851
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,043ریال
 • قیمت ابطال
  10,040ریال
 • قیمت آماری
  10,004ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/36
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %29/19
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  206 ریال
 • ظرفیت باقی مانده
  355,594میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
 • آدرس سایتhttp://www.fardaroshanfund.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/6%نقد و بانک51/88%اوراق مشارکت45/67%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/84%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق