نیکوکاری فردای روشن

قیمت صدور
10,061

نیکوکاری فردای روشن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  10,061
 • دوره تقسیم سود
  3ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 123/00 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/93%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +216/03%
  • +162/65%
  • +14/79%
  • +6/75%
  • +6%
  • +1/99%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
123,002,813,572
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۲/۱۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,061
 • قیمت ابطال
  ریال 10,053
 • قیمت آماری
  ریال 10,348
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/93%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 50,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  24/47%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 3 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 206/00
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 379/95 B
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمصطفی لنگری,محسن بهشتی نامدار,علی مهرجو
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.fardaroshanfund.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/79%نقد و بانک41/2%اوراق مشارکت47/91%واحدهای صندوق9/17%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/94%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق