نیکوکاری فردای روشن
قیمت صدور
10,004
تصویر صندوق نیکوکاری فردای روشن

نیکوکاری فردای روشن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  10,004
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  141/27 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/58%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۲/۱۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
141,267,723,764
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,004ریال
 • قیمت ابطال
  10,000ریال
 • قیمت آماری
  10,158ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %1/58
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %28/25
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  199/00 ریال
 • ظرفیت باقی مانده
  358,880میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولی موسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرس موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://www.fardaroshanfund.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/62%نقد و بانک34/27%اوراق مشارکت64/59%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/53%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق