ارزش آفرین گلرنگ

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,007,4165%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  2,683,737/86میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  1.33 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +156/12%
  • +109/71%
  • +20/68%
  • +10/36%
  • +5/15%
  • +1/70%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,683,737,855,900
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,007,416
 • قیمت ابطال (ریال)1,006,386
 • قیمت آماری (ریال)993,143
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری1.33%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  10,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  26.67%
 • مدیران سرمایه گذاریرضا سجادیه,امین آذریان,سارا رئوف عارف
 • متولیحسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://golrangfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق