ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور
1,008,859
تصویر صندوق ارزش آفرین گلرنگ

ارزش آفرین گلرنگ

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
 • قیمت صدور
  1,008,859
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/91 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/5%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرمان آتی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,907,375,596,616
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,008,859ریال
 • قیمت ابطال
  1,008,167ریال
 • قیمت آماری
  1,003,121ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/5
 • سقف واحد‌های صندوق
  10,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %18/92
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/01
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/08
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  20/55 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  8,179,906میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری کمند اردلان,مهدی اسکندری,زینب کوه پیمای جهرمی
 • متولی حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://www.golrangfund.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام3/17%نقد و بانک39/26%اوراق مشارکت50/15%واحدهای صندوق6/92%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/5%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق