ارزش آفرین گلرنگ

قیمت صدور
1,003,078

ارزش آفرین گلرنگ

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
 • قیمت صدور
  1,003,078
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 2/16 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/2%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +166/93%
  • +113/65%
  • +22/05%
  • +11/41%
  • +5/78%
  • +1/93%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان آرمان آتی
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,158,515,152,572
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,003,078
 • قیمت ابطال
  ریال 1,001,888
 • قیمت آماری
  ریال 1,013,946
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/2%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 10,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  21/54%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 19/96 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 7/87 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریامیرحسین خورشیدی,هادی عباسی اصل
 • متولیحسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://golrangfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام10/12%نقد و بانک41/92%اوراق مشارکت36/97%واحدهای صندوق10/38%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/61%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق