ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور
1,007,535
تصویر صندوق ارزش آفرین گلرنگ

ارزش آفرین گلرنگ

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,007,535
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  2 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/5%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرمان آتی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,002,887,893,040
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,007,535ریال
 • قیمت ابطال
  1,006,894ریال
 • قیمت آماری
  1,001,894ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/5
 • سقف واحد‌های صندوق
  10,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %19/89
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/36
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/53
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  21/54 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  8,071,188میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریکمند اردلان,مهدی اسکندری,زینب کوه پیمای جهرمی
 • متولیحسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://www.golrangfund.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام3/19%نقد و بانک43/83%اوراق مشارکت44/77%واحدهای صندوق6/59%گواهی سپرده کالایی0/89%سایر دارایی ها0/72%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق