پاداش سرمایه بهگزین

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,007,9995%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  29,975,625/20میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  1.58 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +192/08%
  • +139/25%
  • +20/96%
  • +10/61%
  • +5/49%
  • +1/78%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان پاداش سرمایه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
29,975,625,201,054
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,007,999
 • قیمت ابطال (ریال)1,007,479
 • قیمت آماری (ریال)991,853
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری1.58%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  30,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  99.18%
 • مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق