پاداش سرمایه بهگزین

قیمت صدور
1,005,264

پاداش سرمایه بهگزین

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,005,264
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 25/93 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/18%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +203/85%
  • +139/12%
  • +22/27%
  • +11/3%
  • +5/64%
  • +1/88%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,928,156,080,642
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,005,264
 • قیمت ابطال
  ریال 1,004,822
 • قیمت آماری
  ریال 982,939
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/18%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 30,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  86/01%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 19/53 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 4/22 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/51%نقد و بانک40/14%اوراق مشارکت55/63%واحدهای صندوق1/39%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق