پاداش سرمایه بهگزین
قیمت صدور
1,009,510

پاداش سرمایه بهگزین

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
 • قیمت صدور
  1,009,510
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 21/56 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -3/42%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +208/06%
  • +140/35%
  • +22/58%
  • +11/22%
  • +5/62%
  • +1/87%
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,557,761,635,318
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,009,510
 • قیمت ابطال
  ریال 1,009,041
 • قیمت آماری
  ریال 974,538
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -3/42%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 30,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  71/22%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 18/90 K
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 8,717,522
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/98%نقد و بانک37/67%اوراق مشارکت57/08%واحدهای صندوق2/82%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/46%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق