مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

قیمت صدور
1,014,0905%

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,014,0905%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  50,224,250/82میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1.62 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +176/23%
  • +112/97%
  • +20/09%
  • +10/84%
  • +5/61%
  • +1/87%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک خاورمیانه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
50,224,250,824,293
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۱۱(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,014,090
 • قیمت ابطال (ریال)1,013,260
 • قیمت آماری (ریال)1,029,713
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال1.62%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/01%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)19,539
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • سقف واحد های صندوق
  60,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  82/61%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)10,580,040
 • مدیران سرمایه گذاریویدا اسکندرنژاد,علیرضا حسینی,شبنم همتی
 • متولیارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیارممیز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://ofoghfund.mebbco.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق