با درآمد ثابت کاردان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,006,8435%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  472,596,042/15میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.15 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +159/56%
  • +99/08%
  • +18/93%
  • +9/57%
  • +4/84%
  • +1/57%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
472,596,042,149,993
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱/۱۷(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,006,843
 • قیمت ابطال (ریال)1,005,443
 • قیمت آماری (ریال)1,003,947
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.15%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  94.01%
 • مدیران سرمایه گذاریعماد فلامرزی,سمیرا خشنود,هنگامه امامی پری
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.iran-kfunds1.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق