سهام بزرگ کاردان
قیمت صدور
149,898
تصویر صندوق سهام بزرگ کاردان

سهام بزرگ کاردان

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
 • قیمت صدور
  149,898
 • دوره تقسیم سود
  6ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  2/19 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,190,501,019,447
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  149,898ریال
 • قیمت ابطال
  148,865ریال
 • قیمت آماری
  148,865ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %14/71
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۷/۱۵
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  10/26 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  12,784,102میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری الناز سبزه ئی,هانیه سلیمی,بهروز صنوبری مهر
 • متولی موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرس موسسه حسابرسی بهمند
 • ضامن نقد شوندگی شرکت تأمین سرمایه کاردان
 • آدرس سایت https://iran-kfunds2.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97/02%نقد و بانک1/73%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/25%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق