در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما
قیمت صدور
1,007,929
تصویر صندوق در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما

با در آمد ثابت کاریزما

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
 • قیمت صدور
  1,007,929
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  64/07 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/36%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۹/۲۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
64,067,925,652,571
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,007,929ریال
 • قیمت ابطال
  1,007,234ریال
 • قیمت آماری
  983,482ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-2/36
 • سقف واحد‌های صندوق
  125,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %50/89
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %26/82
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  20/38 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  61,879,022میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریشقایق افشار,مهدی باغبان,سیده شهره مومنی
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • آدرس سایتhttp://charismafixedincome.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام3/05%نقد و بانک50/01%اوراق مشارکت36/27%واحدهای صندوق10/28%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/38%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق