ثابت حامی

قیمت صدور
60,540

ثابت حامی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  60,540
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 301/98 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/9%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +500/77%
  • +160/21%
  • +22/44%
  • +11/34%
  • +5/66%
  • +1/85%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
301,979,791,352,805
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۱۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 60,540
 • قیمت ابطال
  ریال 60,524
 • قیمت آماری
  ریال 61,672
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/9%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 5,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  99/79%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 640/87 B
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرضا ابراهیمی قلعه حسن,سروش حاجی ابولی,حسن قاسمی
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی آزمون پرداز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.hamifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/19%نقد و بانک10/7%اوراق مشارکت86/05%واحدهای صندوق3/01%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/05%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق