ثابت حامی
قیمت صدور
70,795
تصویر صندوق ثابت حامی

ثابت حامی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  70,795
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  460/59 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/76%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
460,589,111,336,639
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  70,795ریال
 • قیمت ابطال
  70,789ریال
 • قیمت آماری
  71,329ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/76
 • سقف واحد‌های صندوق
  6,500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %100/10
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  -461,936میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرضا ابراهیمی قلعه حسن,سروش حاجی ابولی,حسن قاسمی
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
 • آدرس سایتhttp://www.hamifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/36%نقد و بانک40/16%اوراق مشارکت54/3%واحدهای صندوق3/32%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/35%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق