مشترک ذوب آهن نو ویرا
قیمت صدور
2,327,826
تصویر صندوق مشترک ذوب آهن نو ویرا

ذوب آهن نو ویرا

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  2,327,826
 • دوره تقسیم سود
  12ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  2/01 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
12 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,014,110,576,790
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  2,327,826ریال
 • قیمت ابطال
  2,314,322ریال
 • قیمت آماری
  2,314,322ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  2,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %43/51
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۳۱
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  155/56 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  2,629,789میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریزهرا یارمحمدی,امیرحسین مضروب سمنانی,سعید کیانی انبوهی
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • آدرس سایتhttp://www.esmf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام79/6%نقد و بانک3/06%اوراق مشارکت11/05%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی5/26%سایر دارایی ها1/02%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق