حکمت آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,010,556
تصویر صندوق حکمت آشنا ایرانیان

حکمت آشنا ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  1,010,556
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  13/54 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/64%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
13,535,771,263,675
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,010,556ریال
 • قیمت ابطال
  1,009,452ریال
 • قیمت آماری
  1,003,041ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/64
 • سقف واحد‌های صندوق
  35,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %38/31
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/5
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %27/45
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  20/14 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  21,818,898میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری محمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
 • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت https://www.afund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام9/92%نقد و بانک20/19%اوراق مشارکت66/4%واحدهای صندوق3/11%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/38%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق