حکمت آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,016,678
تصویر صندوق حکمت آشنا ایرانیان

حکمت آشنا ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
 • قیمت صدور
  1,016,678
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  13/04 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/9%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
13,043,034,190,463
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,016,678ریال
 • قیمت ابطال
  1,015,578ریال
 • قیمت آماری
  1,024,721ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/9
 • سقف واحد‌های صندوق
  35,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %36/69
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %26/45
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %29/9
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  22/46 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  22,526,581میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttps://www.afund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام9/87%نقد و بانک28/53%اوراق مشارکت57/86%واحدهای صندوق3/37%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/37%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق