مشترک رشد سامان
قیمت صدور
130,302
تصویر صندوق مشترک رشد سامان

رشد سامان

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  130,302
 • دوره تقسیم سود
  3ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  2/69 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,688,509,168,404
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  130,302ریال
 • قیمت ابطال
  129,393ریال
 • قیمت آماری
  129,393ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %20/78
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  2/01 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  10,322,796میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذارینسیم السادات موسوی,سمیرا حاج جعفری,احسان آقامحمدی
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • آدرس سایتhttps://iran-kfunds6.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97/35%نقد و بانک1/4%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/25%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق