مشترک سپهر تدبیرگران

قیمت صدور
1,014,083

مشترک سپهر تدبیرگران

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
 • قیمت صدور
  1,014,083
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 7/92 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/85%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +215/62%
  • +112/38%
  • +21/09%
  • +9/8%
  • +4/99%
  • +1/77%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,920,832,285,187
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,014,083
 • قیمت ابطال
  ریال 1,012,514
 • قیمت آماری
  ریال 1,021,128
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/85%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 50,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  15/65%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/09%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 17/33 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 42/77 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,عادل محمدی سلیم,علی علیدادی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه لوتوس پارسیان
 • آدرس سایتhttp://sepehr.tadbirfunds.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام13/72%نقد و بانک35/34%اوراق مشارکت43/95%واحدهای صندوق5/24%گواهی سپرده کالایی0/6%سایر دارایی ها1/15%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق