مشترک سپهر تدبیرگران
قیمت صدور
1,011,936
تصویر صندوق مشترک سپهر تدبیرگران

سپهر تدبیرگران

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,011,936
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  7/53 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -1/15%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,529,350,955,782
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,011,936ریال
 • قیمت ابطال
  1,010,806ریال
 • قیمت آماری
  999,144ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/15
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %14/90
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %22/98
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %25/56
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/52 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  43,059,036میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,علی علیدادی,مینا یوسفی
 • متولیمشاورسرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 • آدرس سایتhttp://sepehr.tadbirfunds.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام8%نقد و بانک34/35%اوراق مشارکت50/87%واحدهای صندوق5/33%گواهی سپرده کالایی0/97%سایر دارایی ها0/49%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق