مشترک گنجینه مهر

قیمت صدور
16,209,212

مشترک گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
 • قیمت صدور
  16,209,212
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/12 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/37%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +1,484/87%
  • +675/93%
  • +57/97%
  • +13/54%
  • +1/86%
  • +5/34%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,115,897,463,934
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 16,209,212
 • قیمت ابطال
  ریال 16,126,851
 • قیمت آماری
  ریال 16,067,405
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/37%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 700,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  9/88%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 10/22 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
 • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام70/83%نقد و بانک0/05%اوراق مشارکت27/35%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/77%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق