مشترک گنجینه مهر

قیمت صدور
16,092,785

مشترک گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
 • قیمت صدور
  16,092,785
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/11 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/38%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +1,473/52%
  • +600/08%
  • +59/9%
  • +11/14%
  • +0/98%
  • +3/19%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,107,901,111,808
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 16,092,785
 • قیمت ابطال
  ریال 16,011,289
 • قیمت آماری
  ریال 15,950,381
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/38%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 700,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  9/88%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 10/15 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
 • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام70/87%نقد و بانک0/55%اوراق مشارکت27/76%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/83%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق