مشترک گنجینه مهر

قیمت صدور
16,203,096

مشترک گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
 • قیمت صدور
  16,203,096
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/12 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/39%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +1,484/35%
  • +589/08%
  • +60/33%
  • +11/63%
  • +0/73%
  • +0/54%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,115,527,314,977
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 16,203,096
 • قیمت ابطال
  ریال 16,121,502
 • قیمت آماری
  ریال 16,059,134
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/39%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 700,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  9/88%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 10/22 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
 • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام70/45%نقد و بانک0/54%اوراق مشارکت27/65%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/35%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق