مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
16,931,549

گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
 • قیمت صدور
  16,931,549
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/18 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +1,555/81%
  • +664/05%
  • +58/95%
  • +5/34%
  • +3/97%
  • +4/78%
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,180,789,427,563
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 16,931,549
 • قیمت ابطال
  ریال 16,848,683
 • قیمت آماری
  ریال 16,848,355
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 700,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  10/01%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 10,665,487
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,نوید شفیعی,محمد محمدی
 • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttps://ganjinehmehrfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام68/31%نقد و بانک1/6%اوراق مشارکت29/61%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/47%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق