نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان
قیمت صدور
2,051,197

نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
 • قیمت صدور
  2,051,197
 • دوره تقسیم سود
  3ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 76/85 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +266/69%
  • +171/33%
  • +36/05%
  • +9/71%
  • +4/45%
  • +1/91%
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
76,848,995,783
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 2,051,197
 • قیمت ابطال
  ریال 2,049,306
 • قیمت آماری
  ریال 2,049,306
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  7/5%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 3 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۴
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 42/50 K
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 948,678
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام10/28%نقد و بانک11/85%اوراق مشارکت46/24%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها31/64%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق