مختلط گوهر نفیس تمدن
قیمت صدور
24,510,993
تصویر صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن

مختلط گوهر نفیس تمدن

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  24,510,993
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  4/42 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/38%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۸/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,415,875,400,007
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  24,510,993ریال
 • قیمت ابطال
  24,413,962ریال
 • قیمت آماری
  24,321,573ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/38
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %36/17
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  7,822,070میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری سیرانوش دانشوری,مجید آقاتقی,محمودرضا عالمی
 • متولی حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی تامین سرمایه تمدن
 • آدرس سایت https://www.goharnafis.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام57/52%نقد و بانک12/57%اوراق مشارکت28/89%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/02%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق