مختلط گوهر نفیس تمدن

قیمت صدور
23,346,423

مختلط گوهر نفیس تمدن

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  23,346,423
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 3/99 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/01%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +2,026/94%
  • +640/86%
  • +47/34%
  • +8/37%
  • +1/97%
  • +1/2%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,989,210,485,108
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۸/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 23,346,423
 • قیمت ابطال
  ریال 23,255,685
 • قیمت آماری
  ریال 23,253,366
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/01%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  34/31%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 7/67 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیرانوش دانشوری,مجید آقاتقی,محمودرضا عالمی
 • متولی حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه تمدن
 • آدرس سایتhttps://www.goharnafis.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام36/21%نقد و بانک18/57%اوراق مشارکت44/09%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/14%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق