مشترک امین آوید
قیمت صدور
26,755,831
تصویر صندوق مشترک امین آوید

امین آوید

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
 • قیمت صدور
  26,755,831
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  1/48 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۶/۱۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,478,114,369,324
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  26,755,831ریال
 • قیمت ابطال
  26,582,400ریال
 • قیمت آماری
  26,582,400ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %27/80
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  3,863,408میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریتهمینه مقیمی,ندا نعمتی,محمدحسین چمنی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • آدرس سایتhttps://aminavidfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام90/92%نقد و بانک6/73%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/35%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق