مشترک بورسیران
قیمت صدور
4,460,832
تصویر صندوق مشترک بورسیران

مشترک بورسیران

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  4,460,832
 • دوره تقسیم سود
  6ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  3/09 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سورین
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۴/۲۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,086,488,919,338
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  4,460,832ریال
 • قیمت ابطال
  4,430,091ریال
 • قیمت آماری
  4,430,091ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  10,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %6/97
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  750 ریال
 • ظرفیت باقی مانده
  41,500,413میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریبهناز علی اکبر پور,مرتضی برجلو,هاجر نجفی
 • متولیحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • آدرس سایتhttp://www.bifund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام96/23%نقد و بانک3/19%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/58%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق