مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
قیمت صدور
568,821,911
تصویر صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۸
 • قیمت صدور
  568,821,911
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  5/77 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • 5 سال
  • 1 سال
  • 6 ماه
  • 3 ماه
  • 1 ماه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۲/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,767,416,345,780
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  568,821,911ریال
 • قیمت ابطال
  564,989,845ریال
 • قیمت آماری
  564,989,845ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %20/42
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۸
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  22,634,561میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریامیر رحمتی,سعید ابراهیمی,فرزانه هاشم لو
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
 • آدرس سایتhttp://bmimf.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97%نقد و بانک1/37%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/63%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق