مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

قیمت صدور
588,239,866

مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
 • قیمت صدور
  588,239,866
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 5/90 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +57,919/66%
  • +1,061/46%
  • +81/73%
  • +7/38%
  • +2/21%
  • +0/36%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک ملی ایران
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,899,990,745,895
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۲/۲۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 588,239,866
 • قیمت ابطال
  ریال 584,331,063
 • قیمت آماری
  ریال 584,331,063
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 50,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  20/19%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 23/47 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرضا رضائی,امیر رحمتی,سعید ابراهیمی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
 • ضامن نقد شوندگیسرمایه گذاری توسعه ملی - ضامن
 • آدرس سایتhttp://bmimf.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام95/21%نقد و بانک2/06%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/73%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق