مشترک کوثر
قیمت صدور
9,688,650
تصویر صندوق مشترک کوثر

مشترک کوثر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  9,688,650
 • دوره تقسیم سود
  6ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/99 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,986,890,893,408
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  9,688,650ریال
 • قیمت ابطال
  9,632,290ریال
 • قیمت آماری
  9,632,290ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %20/63
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  217/72 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  7,690,133میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذارینوید رجبی یعقوبی,مسلم شجاعی,فرشته آهنگری آغمیونی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
 • آدرس سایتhttps://kowfund.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام72/07%نقد و بانک13/9%اوراق مشارکت11/03%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/99%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق