مشترک یکم ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,007,7845%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  51,646,669/026میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -0.77 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +372/68%
  • +102/78%
  • +19/61%
  • +9/90%
  • +5/17%
  • +1/80%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
51,646,669,026,327
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,007,784
 • قیمت ابطال (ریال)1,006,027
 • قیمت آماری (ریال)1,013,851
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.77%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  51.34%
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
 • متولیموسسه حسابرسی بهمند
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق