مشترک یکم ایرانیان
قیمت صدور
1,012,903

یکم ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
 • قیمت صدور
  1,012,903
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 53/87 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/19%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +388/77%
  • +106/3%
  • +22/46%
  • +11/59%
  • +5/87%
  • +2/13%
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
53,865,237,664,754
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,012,903
 • قیمت ابطال
  ریال 1,011,769
 • قیمت آماری
  ریال 1,013,668
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/19%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  53/24%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 19/73 K
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 47,364,701
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد اعتمادی نیا,نرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام13/02%نقد و بانک40/07%اوراق مشارکت45/27%واحدهای صندوق0/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/86%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق