مشترک یکم ایرانیان
قیمت صدور
1,006,845
تصویر صندوق مشترک یکم ایرانیان

یکم ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,006,845
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  51/25 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/86%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۱/۱۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
51,254,908,488,223
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,006,845ریال
 • قیمت ابطال
  1,005,721ریال
 • قیمت آماری
  997,071ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/86
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %50/96
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23/93
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %26/74
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  20/33 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  49,372,312میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذارینرگس قاسمی بیژن,فخری سادات موسوی شکور,بردیا بختیاری
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • آدرس سایتhttp://www.iranianfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام12/51%نقد و بانک27/11%اوراق مشارکت59/43%واحدهای صندوق0/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/17%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق