مشترک آسمان یکم
قیمت صدور
1,672,634
تصویر صندوق مشترک آسمان یکم

آسمان یکم

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  1,672,634
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  1/72 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۶/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,715,633,809,911
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,672,634ریال
 • قیمت ابطال
  1,661,805ریال
 • قیمت آماری
  1,661,805ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %2/06
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  81,904,886میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری مهدی فریور,فرانک عباسی,فاطمه بهزاد قره شیران
 • متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران
 • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت https://aymfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام96/76%نقد و بانک1/13%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/11%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق