اوج ملت
قیمت صدور
1,004,344
تصویر صندوق اوج ملت

اوج ملت

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
 • قیمت صدور
  1,004,344
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  155/52 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/98%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۴/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
155,521,693,328,455
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,004,344ریال
 • قیمت ابطال
  1,003,416ریال
 • قیمت آماری
  993,583ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/98
 • سقف واحد‌های صندوق
  300,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %51/66
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/94
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %27/99
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  21/18 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  145,637,661میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریفاضل باغبان,اکرم حمیدیان,مجید نوروزی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
 • آدرس سایتhttps://owjmellat.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام8/06%نقد و بانک30/47%اوراق مشارکت58/96%واحدهای صندوق2/3%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/21%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق