صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا
قیمت صدور
1,009,448
تصویر صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,009,448
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  16/03 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/37%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,031,482,657,962
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,009,448ریال
 • قیمت ابطال
  1,008,060ریال
 • قیمت آماری
  1,011,762ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/37
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %15/90
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/5
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %27/45
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  20/81 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  84,891,251میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
 • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام16/44%نقد و بانک31/72%اوراق مشارکت51/36%واحدهای صندوق0/14%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق