صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

قیمت صدور
1,011,503

صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
 • قیمت صدور
  1,011,503
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 21/56 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/79%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +98%
  • -
  • +22/12%
  • +11/31%
  • +5/71%
  • +1/9%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,560,469,028,338
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,011,503
 • قیمت ابطال
  ریال 1,010,246
 • قیمت آماری
  ریال 1,028,288
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/79%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  21/34%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/2%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 19/70 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 79/56 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
 • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام14/87%نقد و بانک30/46%اوراق مشارکت53/89%واحدهای صندوق0/18%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/61%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق