صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

قیمت صدور
1,010,895

صندوق سرمایه گذاری مشترک ماوا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,010,895
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 21/58 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/8%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +97/94%
  • -
  • +22/09%
  • +11/35%
  • +5/73%
  • +1/89%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,579,072,296,801
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,010,895
 • قیمت ابطال
  ریال 1,009,632
 • قیمت آماری
  ریال 1,027,845
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/8%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  21/37%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/2%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 19/70 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 79/48 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
 • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام14/95%نقد و بانک30/48%اوراق مشارکت53/75%واحدهای صندوق0/18%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/64%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق