بانک ایران زمین
قیمت صدور
1,003,619
تصویر صندوق بانک ایران زمین

بانک ایران زمین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,003,619
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  99/85 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/13%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۱/۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
99,851,677,809,541
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,003,619ریال
 • قیمت ابطال
  1,002,740ریال
 • قیمت آماری
  1,014,076ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %1/13
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %99/58
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/07
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  21/23 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  422,700میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریاحسان خاتونی داریان,شادی چگنی,محسن قاسمی ارمکی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://www.izfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام8/5%نقد و بانک41/18%اوراق مشارکت47/16%واحدهای صندوق2/2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/97%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق