امین سامان
قیمت صدور
1,002,532
تصویر صندوق امین سامان

امین سامان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,002,532
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/89 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/77%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۸/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,894,628,638,892
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,002,532ریال
 • قیمت ابطال
  1,002,010ریال
 • قیمت آماری
  1,019,713ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %1/77
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %0/19
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %18/95
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %20/68
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  16/09 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  1,000,636,384میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریفرشته قاسمی,تهمینه مقیمی,ولی اله ولی نیا
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • آدرس سایتhttp://www.aminsaman.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/99%نقد و بانک23/97%اوراق مشارکت65/59%واحدهای صندوق6/49%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/97%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق