مشترک کارگزاری کارآفرین
قیمت صدور
1,003,423
تصویر صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین

مشترک کارگزاری کارآفرین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,003,423
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  16/97 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/81%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۲۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,969,924,960,984
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,003,423ریال
 • قیمت ابطال
  1,002,585ریال
 • قیمت آماری
  974,431ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-2/81
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %33/85
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۳
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %25/59
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/53 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  33,187,044میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریزهرا طهماسبی,صفوی میرمحله سیده عصمت,مهرک ولدان طاهباز
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران
 • آدرس سایتhttp://karafarinfunds.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/05%نقد و بانک25/13%اوراق مشارکت65/39%واحدهای صندوق2/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق